Projekty

Spotkania z Mistrzem

Fundacja Doroty Świeniewicz zaprasza do współpracy  na rzecz „Spotkań z Mistrzem” – projekt realizowany w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w całej Polsce. Celem spotkań Doroty Świeniewicz z uczniami jest: zainteresowanie dzieci uprawianiem sportu, a w szczególności siatkówką jako alternatywną formą spędzania czasu. krzewienie pasji sportowej wśród dzieci i młodzieży promocja wartości i postaw sportowych