Program stypendialny

Program stypendialny dla uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży.

Program ten przewiduje pomoc materialną dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport, a także dla dzieci i młodzieży utalentowanej sportowo i znajdującej się w trudnej sytuacji losowej. Pomoc obejmuje między innymi wypłatę świadczeń stypendialnych oraz/lub opłacenie internatu, zapewnienie sprzętu treningowego. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie przyznawania i wypłacania stypendiów Fundacji Doroty Świeniewicz.