Charakterystyka Fundacji

CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI DOROTY ŚWIENIEWICZ

1. Działalność Fundacji Doroty Świeniewicz skupia się przede wszystkim na:

 • Promocji kultury fizycznej i sportu,
 • Promocji pozytywnych wartości takich jak praca, szacunek, tolerancja, edukacja, profesjonalizm,
 • Wspieraniu uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów,
 • Prowadzeniu i finansowaniu użytecznych społecznie projektów poprzez wykorzystanie wizerunku Fundatora, organizację meczów pokazowych i wsparcie techniczne .. ,
 • Współpracy z władzami samorządowymi celem promocji kultury i aktywności fizycznej wśród Polaków oraz realizacji celów statutowych Fundacji,
 • Korzystaniu z relacji oraz doświadczenia międzynarodowego Fundatora celem przygotowania programów partnerskich z miastami europejskimi w obszarze wspierania aktywności fizycznej.

 

2. Podstawowy przekaz – główne wartości z jakimi fundacja chce być identyfikowana:

 • Promocja kultury fizycznej i sportu jako preferowanego stylu życia. Promocja sportu jako  sposobu na życie, budowanie ścieżki i kariery życiowej oraz alternatywy na spędzanie wolnego czasu.

 

3.  Adresatami działań fundacji są:

 • I Grupa docelowa to osoby, którym oferowana jest pomoc czyli: dzieci i młodzież, ich rodzice, opiekunowie oraz trenerzy. Dzieci i młodzież, którym udzielana jest pomoc to zarówno dziewczynki jak i chłopcy, będące w trakcie nauki w szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum które interesują się uprawianiem siatkówki

 

 • II. Grupa docelowa to osoby lub podmioty, które oferują pomoc czyli sponsorzy (głównie podmioty gospodarcze) oraz samorządy – głównie gminy, które w ramach pomocy będą miały okazję do promocji własnego regionu oraz promocji posiadanych obiektów sportowych

.

4. Podstawowym celem działań fundacji jest:

 • Wspomaganie i finansowanie uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie ich rozwoju sportowego

 

 

5. Podstawowym przesłaniem/mottem naszej działalności, które chcemy komunikować naszym odbiorcom jest:

 • „Otwieramy młodym ludziom okno na świat sportu”

 

6. Korzyści wynikające z działalności fundacji:

 • dla dzieci i młodzieży – szansa osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym poprzez uprawianie sportu,
 • dla rodziców, opiekunów, trenerów – satysfakcja z sukcesów podopiecznego, pomoc w wychowaniu wartościowego człowieka,
 • dla sponsorów – okazja na wypromowanie i zareklamowanie swojej firmy, promocja znaku firmowego i sprzedawanych produktów,
 • dla samorządów – promocja sportowego stylu życia wśród mieszkańców regionu, realizacja celu jakim jest promocja sportu wśród dzieci i młodzieży, promocja i optymalne wykorzystanie obiektów sportowych działających na terenie danej gminy oraz promocja regionu i samorządu.

 

Fundacja Doroty Świeniewicz jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce sygnowaną nazwiskiem znanej polskiej siatkarki.